Monday, 27 May 2019

ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ

ರಮೇಶ್ ಚನ್ನಗಿರಿ ರಚಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳು
8ನೇ ತರಗತಿ
9ನೇ ತರಗತಿ
10ನೇ ತರಗತಿ

ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ ಗುಡೂರ್ ರಚಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳು
8ನೇ ತರಗತಿ
9ನೇ ತರಗತಿ
10ನೇ ತರಗತಿ

ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರಚಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳು
8ನೇ ತರಗತಿ
9ನೇ ತರಗತಿ
10ನೇ ತರಗತಿ

ENGLISH MEDIUM YEAR PLAN
8TH STANDARD
9TH STANDARD
10TH STANDARD

13 comments:

 1. Sharana basappa Gudur sir, thanks a lot for the source in doc, word file.

  ReplyDelete
 2. Please upload English version

  ReplyDelete
 3. https://www.youtube.com/watch?v=ke7w1kxikQY

  ReplyDelete
 4. thanks kantesh sir and santosh c sir

  ReplyDelete
 5. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಡಿಜಿಟಲೀಕರದ ಕ್ರಾಂತಿಮಾಡಿ,ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನದ ಕೀರ್ತಿಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಲಾಘನೀಯ,ಮತ್ತು ಈಡೀ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ,ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಿ,ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೋಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು


  ReplyDelete
 6. Thanks sir very useful & helpful for everyone

  ReplyDelete
 7. Sir which marathi font you have used.....its not showing marathi font

  ReplyDelete
 8. ಸರ್ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ ಸರ್

  ReplyDelete