Friday, 8 June 2018

8ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪಿಪಿಟಿಗಳು

8ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಿಪಿಟಿಗಳು
ಇತಿಹಾಸ
ಆಧಾರಗಳು
ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ
ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು
ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು
ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ
ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ
ಮೌರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಶಾಣರು
ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ವರ್ಧನರು
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ - ಶಾತವಾಹನರು, ಕದಂಬರು & ಗಂಗರು
ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಳುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು
ಮಾನ್ಯಖೇಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಳುಕ್ಯರು
ಚೋಳರು ಮತ್ತು ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು
ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಸಮಾಜಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು
ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ
ಭೂಮಿ-ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಗ್ರಹ
ಶಿಲಾಗೋಳ
ವಾಯುಗೋಳ
ಜಲಗೋಳ
ಜೀವಗೋಳ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ
ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳು
DOWNLOAD
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಧಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ
ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಘಟಕಗಳು
ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ
DOWNLAOD
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು


10 comments:

 1. Sir..I couldn't download the other ppt's except the first two! How to download all the ppt's?

  ReplyDelete
 2. Very helpful to me and my students

  ReplyDelete
 3. Super.. and very useful for teachers....thank you...

  ReplyDelete
 4. Great work for the teachers and students of karnataka

  ReplyDelete
 5. superb work sir al ppt's helpfull for my teaching and students

  ReplyDelete
 6. Exceptional professional work. Very useful and handy . Thank you SS Blog Group

  ReplyDelete