Monday, 16 September 2019

ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ - 1ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

2019-20
ಸಂತೋಷಕುಮಾರ. ಸಿ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು
8th Std (Kan med)
9th Std (Kan med)
10th Std (Kan med)
8th Std (Eng med)
9th Std (Eng med)
10th Std (Eng med)

ರಮೇಶ ಚನ್ನಗಿರಿ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು
8th Std (Kan med)
9th Std (Kan med)
10th Std (Kan med)
Download Pdf
Download Doc
8th Std (Eng med)
9th Std (Eng med)
10th Std (Eng med)
Download Pdf
Download Doc


2018-19
8ನೇ ತರಗತಿ
9ನೇ ತರಗತಿ
10ನೇ ತರಗತಿ
10th Std ( Eng med)