Tuesday, 16 August 2022

10ನೇ ತರಗತಿ ಪಿಪಿಟಿಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ (2022)


ಇತಿಹಾಸ

1.    ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ

Download

2.   ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ

Download

3.   ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

Download

4.   ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು - ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು

5.   ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು

17. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ  ಸಂಗ್ರಾಮ (1857)

Download

18. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ

19. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ

20. ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

6.   ಭಾರತಕ್ಕಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು

7.   ಅನ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ

Download

21. ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ

22. ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

8.   ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರವಿನ್ಯಾಸ

9.   ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ

Download

23. ಸಾಮೂಹಿಕ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು

Download

24. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳು

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

10.  ಭಾರತ: ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು

11.  ಭಾರತದ ಋತುಗಳು

Download

12.  ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು

13.  ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು

14.  ಭಾರತದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ

Download

25. ಭಾರತದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ

26. ಭಾರತದ ಖನಿಜ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

27. ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ

28. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

29. ಭಾರತದ ನಿಸರ್ಗ ವಿಕೋಪಗಳು

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

15.  ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರ

30. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ

31. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಆಯ-ವ್ಯಯ

ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ

16.  ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು

Download

32. ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ

33. ಗ್ರಾಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ

 ** ಎಲ್ಲಾ ಪಿಪಿಟಿಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲಾಗುವುದು..

10ನೇ ತರಗತಿ ಪದಬಂಧಗಳು 2022-23

Tuesday, 21 January 2020

10th Social Science Important Pdf FIles 2019-20

SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ರಚನೆಯಾದ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು (PDF)
KSEEB Model QP & Analysis
ಸಿದ್ಧತೆ 10 set Qp Kan Med
Siddate 10 set Qp Eng Med
ಸವಿಮಿತ್ರ SS Notes
ಅನನ್ಯ Themewise QPs
ಚೇತನ KSEEB QP & Ans
KSEEB Model QP & Ans
ಅನ್ವಯಿಕಾ Question Bank
ಸಾಧನಾ FA 1-4 Qps
ವಿಜೇತ UT QPs 
ಯಾದಗಿರಿ Model QP 10 Set
ಯಾದಗಿರಿ Model QP 5 Set

Friday, 29 November 2019

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು


ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ರವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಹಿತ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-01ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ACHIEVEMENT TEST-01(Eng Medium)
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-02ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ACHIEVEMENT TEST-02 (Eng Medium)
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-03ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ACHIEVEMENT TEST-03(Eng Medium)
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-04ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC
ACHIEVEMENT TEST-04(Eng Medium)
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC


 ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ ರವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಹಿತ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ( 4 SETS )
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-01ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ACHIEVEMENT TEST-01(Eng Medium)
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-02ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ACHIEVEMENT TEST-02 (Eng Medium)
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-03ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ACHIEVEMENT TEST-03(Eng Medium)
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-04ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC
ACHIEVEMENT TEST-04(Eng Medium)
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC