Wednesday, 13 September 2017

Images

Sunday, 28 May 2017

ಸೇತುಬಂಧ


ಕಾಂತೇಶ್ ರವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಸೇತುಬಂಧ ದಾಖಲೆಗಳು
ಸೇತುಬಂಧ
PDF
ಸೇತುಬಂಧ
DOC

Friday, 17 March 2017

8ನೇ ತರಗತಿ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ-1ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಂತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ........

Thursday, 16 March 2017

Sunday, 12 March 2017

Social Science Passing Packages (English Medium)


Saturday, 11 March 2017

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆಗಳು(ನೋಟ್ಸ್)

CSAS  ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ  ಸುಲಲಿತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
8 ನೇ ತರಗತಿ
8th English medium
9 ನೇ ತರಗತಿ
8th English medium

ವೀರೇಶ್ ಪಿ.ಅರಕೆರಿಯವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನೋಟ್ಸ್ (ಪ್ರಶ್ನೊತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆ)ಗಳು
ತರಗತಿ
ಮಾಧ್ಯಮ

೮ನೇ ತರಗತಿ
ಕನ್ನಡ
೮ನೇ ತರಗತಿ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್
೯ನೇ ತರಗತಿ
ಕನ್ನಡ
೯ನೇ ತರಗತಿ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್
೧೦ನೇ ತರಗತಿ
ಕನ್ನಡ
DOWNLOAD
೧೦ನೇ ತರಗತಿ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್
DOWNLOAD