Monday, 13 March 2017

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳು(ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ)

ಟಾರ್ಗೆಟ್-40
ಪ್ರಯತ್ನ (ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ)
ಪಾಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ (ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ)
ಉತ್ತೀರ್ಣ (ವಸಂತ್ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ)
ಯಶಸ್ಸು(ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ)

ಸಿದ್ಧತೆ (ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ .ಸಿ)


ಸಶಕ್ತ (ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ)
ಮಿಷನ್-28 (ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ .ಸಿ)
ಚೇತನ (ಸಾ ಶಿ ಇ)
ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚ್

1 comments: