Thursday, 20 September 2018

Tuesday, 4 September 2018

10ನೇ ತರಗತಿ ಚಾಣಾಕ್ಷ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಇತಿಹಾಸ
1
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ
2
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ
3
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು
4
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು
DOWNLOAD
5
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
6
ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ
DOWNLOAD
7
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ
DOWNLOAD
8
ಗಾಂಧಿಯುಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ
DOWNLOAD
9
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ
DOWNLOAD
10
20ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು
DOWNLOAD
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
1
ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು
2
ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ
DOWNLOAD
3
ಅನ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ
DOWNLOAD
4
ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ
DOWNLOAD
5
ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
DOWNLOAD
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
1
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ
2
ದುಡಿಮೆ
DOWNLOAD
3
ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಗಳು
DOWNLOAD
4
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
DOWNLOAD
ಭೂಗೋಳ
1
ಭಾರತ ನಮ್ಮ ದೇಶ
2
ಭಾರತದ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣಗಳು
3
ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣ
4
ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು
DOWNLOAD
5
ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು
DOWNLOAD
6
ಭಾರತದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
DOWNLOAD
7
ಭಾರತದ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
DOWNLOAD
8
ಭಾರತದ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
DOWNLOAD
9
ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ
DOWNLOAD
10
ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು
DOWNLOAD
11
ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು
DOWNLOAD
12
ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
DOWNLOAD
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
1
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
2
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
3
ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ
DOWNLOAD
4
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಯ-ವ್ಯಯ
DOWNLOAD
ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ
1
ಬ್ಯಾಂಕು ವ್ಯವಹಾರಗಳು
2
ಉದ್ಯಮಗಾರಿಕೆ
DOWNLOAD
3
ವ್ಯವಹಾರದ ಜಾಗತೀಕರಣ
DOWNLOAD
4
ಗ್ರಾಹಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ
DOWNLOAD