Wednesday, 4 July 2018

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು


ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ರವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಹಿತ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-01ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ACHIEVEMENT TEST-01(Eng Medium)
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-02ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC
ACHIEVEMENT TEST-02 (Eng Medium)
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-03ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC
ACHIEVEMENT TEST-03(Eng Medium)
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-04ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC
ACHIEVEMENT TEST-04(Eng Medium)
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC


 ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ ರವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಹಿತ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ( 4 SETS )
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-01ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ACHIEVEMENT TEST-01(Eng Medium)
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-02ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC
ACHIEVEMENT TEST-02 (Eng Medium)
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-03ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC
ACHIEVEMENT TEST-03(Eng Medium)
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-04ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC
ACHIEVEMENT TEST-04(Eng Medium)
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC

Friday, 8 June 2018

8ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪಿಪಿಟಿಗಳು

8ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಿಪಿಟಿಗಳು
ಇತಿಹಾಸ
ಆಧಾರಗಳು
ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ
ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು
ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು
ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ
ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ
ಮೌರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಶಾಣರು
ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ವರ್ಧನರು
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ - ಶಾತವಾಹನರು, ಕದಂಬರು & ಗಂಗರು
ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಳುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು
ಮಾನ್ಯಖೇಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಳುಕ್ಯರು
ಚೋಳರು ಮತ್ತು ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು
ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಸಮಾಜಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು
ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ
ಭೂಮಿ-ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಗ್ರಹ
ಶಿಲಾಗೋಳ
ವಾಯುಗೋಳ
ಜಲಗೋಳ
ಜೀವಗೋಳ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ
ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಧಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ
ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಘಟಕಗಳು
ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು


9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪಿಪಿಟಿ

9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಿಪಿಟಿಗಳು
ಇತಿಹಾಸ
1. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳು
2. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕ್ರಮಣ
3. ಮತ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು
4. ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬಹಮನಿ ರಾಜ್ಯ
5. ಮೊಘಲರು ಮತ್ತು ಮರಾಠರು
6. ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ
7. ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ
8. ಆಧುನಿಕ ಯುರೋಪ್
9. ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಏಕೀಕರಣ
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
1. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ
2. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
3. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
4. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
5. ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
6. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ
7. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ    
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
1. ಕುಟುಂಬ
2. ಸಾಮಾಜೀಕರಣ
3. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ
4. ಸಮುದಾಯ
ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ
1. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ - ಕರ್ನಾಟಕ
2. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು
3. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಯುಗುಣ, ಮಣ್ಣುಗಳು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ     ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತು
4. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

DOWNLOAD
5. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂ ಸಂಪತ್ತು
6. ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
7. ಸಾರಿಗೆ 
8. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 
9. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು 
10. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

DOWNLOAD
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
1. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
2. ಭಾರತದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
3. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವು
4. ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ
ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ
1. ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ
2. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
3. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರಹ