Tuesday, 8 February 2022

೮ನೇ ತರಗತಿ ಬ್ರಿಲ್ಲಿಯಂಟ್‌ ನೋಟ್ಸ್

Tuesday, 21 January 2020

10th Social Science Important Pdf FIles 2019-20

SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ರಚನೆಯಾದ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು (PDF)
KSEEB Model QP & Analysis
ಸಿದ್ಧತೆ 10 set Qp Kan Med
Siddate 10 set Qp Eng Med
ಸವಿಮಿತ್ರ SS Notes
ಅನನ್ಯ Themewise QPs
ಚೇತನ KSEEB QP & Ans
KSEEB Model QP & Ans
ಅನ್ವಯಿಕಾ Question Bank
ಸಾಧನಾ FA 1-4 Qps
ವಿಜೇತ UT QPs 
ಯಾದಗಿರಿ Model QP 10 Set
ಯಾದಗಿರಿ Model QP 5 Set

Friday, 29 November 2019

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು


ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ರವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಹಿತ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-01ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ACHIEVEMENT TEST-01(Eng Medium)
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-02ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ACHIEVEMENT TEST-02 (Eng Medium)
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-03ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ACHIEVEMENT TEST-03(Eng Medium)
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-04ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC
ACHIEVEMENT TEST-04(Eng Medium)
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC


 ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ ರವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಹಿತ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ( 4 SETS )
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-01ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ACHIEVEMENT TEST-01(Eng Medium)
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-02ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ACHIEVEMENT TEST-02 (Eng Medium)
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-03ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ACHIEVEMENT TEST-03(Eng Medium)
ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ-04ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC
ACHIEVEMENT TEST-04(Eng Medium)
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD DOC

Monday, 16 September 2019

ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ - 1ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

2019-20
ಸಂತೋಷಕುಮಾರ. ಸಿ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು
8th Std (Kan med)
9th Std (Kan med)
10th Std (Kan med)
8th Std (Eng med)
9th Std (Eng med)
10th Std (Eng med)

ರಮೇಶ ಚನ್ನಗಿರಿ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು
8th Std (Kan med)
9th Std (Kan med)
10th Std (Kan med)
Download Pdf
Download Doc
8th Std (Eng med)
9th Std (Eng med)
10th Std (Eng med)
Download Pdf
Download Doc


2018-19
8ನೇ ತರಗತಿ
9ನೇ ತರಗತಿ
10ನೇ ತರಗತಿ
10th Std ( Eng med)

Monday, 27 May 2019