Saturday, 18 March 2017

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪಿಪಿಟಿಗಳು

ಇತಿಹಾಸ
 1. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ
 2. ವಸಾಹತು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು
 3. ಜನಪದ ಚರಿತ್ರೆ
 4. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಬುನಾದಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು
 5. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
 6. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ
 7. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳು
 8. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ
 9. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ
 10. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು


ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
 1. ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು
 2. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ
 3. ಅನ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ
 4. ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ
 5. ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು


ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
 1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ
 2. ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ
 3. ಸಾಮೂಹಿಕ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು
 4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು


ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
 1. ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ
 2. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
 3. ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಗುಣದ ಋತುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು  
 4. ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು
 5. ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು
 6. ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 7. ಭಾರತದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯ 
 8. ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 9. ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ
 10. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ದಿಮೆಗಳು
 11. ಸಂಪರ್ಕ
 12. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿನಾಶಕಾರಕಗಳು
 13. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ


ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
 1. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
 2. ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ
 3. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ
 4. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಯ-ವ್ಯಯ

ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ
 1. ಬ್ಯಾಂಕು ವ್ಯವಹಾರಗಳು
 2. ವಿಮೆ 
 3. ಉದ್ಯಮಗಾರಿಕೆ
 4. ವ್ಯವಹಾರದ ಜಾಗತೀಕರಣ

3 comments:

Post a Comment