Monday, 20 March 2017

8ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪಿಪಿಟಿಗಳು

ಇತಿಹಾಸ

 1. ಆಧಾರಗಳು
 2. ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ  ಭಾಗ1 ಮತ್ತು ಭಾಗ2
 3. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಭಾಗ1 ಮತ್ತು ಭಾಗ2
 4. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಭಾಗ1 ಮತ್ತು ಭಾಗ2 ಹಾಗೂ ಭಾಗ3
 5. ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕತೆ ಭಾಗ1, ಭಾಗ2, ಭಾಗ3, ಭಾಗ4, ಭಾಗ5  ಮತ್ತು ಭಾಗ6
 6.  ಹೊಸಮತಗಳ ಉದಯ ಭಾಗ1 ಮತ್ತು ಭಾಗ2
 7. ಮೌರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಶಾಣರು
 8. ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ವರ್ಧನರು
 9. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ -ಶಾತವಾಹನರು, ಕದಂಬರು ಮತ್ತು ಗಂಗರು
 10. ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಳುಕ್ಯರು ಮತ್ತು  ಪಲ್ಲವರು
 11. ಮಾನ್ಯಖೇಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು & ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರು
 12. ಚೋಳರು ಮತ್ತು ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

 1. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ
 2. ನೈರ್ಸಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 3. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
 4. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವು

ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ

17 comments:

Post a Comment