Sunday, 1 January 2017

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ, ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು


  1. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಗುಡೂರ್ ರವರು ರಚಿಸಿದ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ
  2. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಗುಡೂರ್ ರವರು ರಚಿಸಿದ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ
  3. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಗುಡೂರ್ ರವರು ರಚಿಸಿದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ
  4. ರಮೇಶ್ ಚನ್ನಗಿರಿಯವರು ರಚಿಸಿದ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ(ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿ)
  5. ರಮೇಶ್ ಚನ್ನಗಿರಿಯವರು ರಚಿಸಿದ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ(ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿ)
  6. ರಮೇಶ್ ಚನ್ನಗಿರಿಯವರು ರಚಿಸಿದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ(ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿ)
  7. ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ
  8. ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ.ಎಸ್ ರವರ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ
  9. ವೀರೇಶ್ ಅರಕೆರೆಯವರ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 
  10. ವಸಂತ್ ಶ್ಯಾಗೋಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

2 comments:

Post a Comment