Saturday, 11 March 2017

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆಗಳು(ನೋಟ್ಸ್)


  1. 8ನೇ ತರಗತಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್
  2. 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ನೋಟ್ಸ್
  3. 9ನೇ ತರಗತಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್
  4. 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ನೋಟ್ಸ್
  5. 10ನೇ ತರಗತಿ ಉನ್ನತಿ ನೋಟ್ಸ್(old version)
  6. 10ನೇ ತರಗತಿ ರ್ಯಾಂಕರ್ ನೋಟ್ಸ್
  7. 10ನೇ ತರಗತಿ ಜೀನಿಯಸ್ ನೋಟ್ಸ್(old version)
  8. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ನೋಟ್ಸ್(ವೀರೇಶ್ ಅರಕೆರೆ)
  9. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ನೋಟ್ಸ್(ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಹೆಚ್. ಬಸಾಪುರ)
  10. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ನೋಟ್ಸ್(ಇಲಾಖೆಯಿಂದ)7 comments:

Post a Comment