Wednesday, 15 March 2017

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಮಹದೇವಪ್ಪ. ಕುಂದರಗಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ

ಮಹದೇವಪ್ಪ. ಕುಂದರಗಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳುರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ  

ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು (FA1 to FA4)

ಮಹದೇವಪ್ಪ. ಕುಂದರಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳುರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 4

ವಸಂತ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ಸಾಧನಾ - 3 ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 

ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್         ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್   

ದಾನಮ್ಮ ಝಳಕಿ .ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ಸಾಧನಾ - 3 ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ .ಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸಾಧನಾ-1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ  
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್            ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

ಸಾಧನಾ-2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ  
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್            ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

ಸಾಧನಾ-3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ  
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್            ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

ಸಾಧನಾ-4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ  
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್            ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

3 comments:

Post a Comment